เครื่องกรองน้ำ UP-150

เครื่องกรองUP-150
เครื่องกรองน้ำกำลังการผลิต 150 แกลลอน ต่อวัน หรือ 568 ลิตร ต่อวัน เหมาะสำหรับ บ้านเรือน โรงงาน โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ                             ด้วยระบบการกรองอันเปี่ยมประสิทธิภาพถึง 5 ขั้นตอน
ประกอบด้วย
ไส้กรองที่1. PP กำจัดตะกอนและของแข็งแขวนลอย จากท่อส่งน้ำประปา
ไส้กรองที่2. Gac ดักจับวัตถุอินทรีย์ขนาดเล็ก กลิ่น สี คลอรีน สารเคมีและยาฆ่าแมลง
ไส้กรองที่3.Block Carbon กำจัดรีนสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์
ไส้กรองที่4.เป็นหัวใจของระบบกรองคือไส้กรอง Reverse Osmosis ด้วยเนื้อเยื่อเมมเบรนที่มีความละเอียดสูงมาก สามารถกำจัดสารละลาย และไม่มีเชื้อโรคหลงเหลืออยู่เลย
ไส้กรองที่5. Post Carbon สำหรับดักจับกลิ่น และสีที่อาจเกิดจากกระบวนการข้างต้น ก่อนไปบริโภคอีกครั้งหนึ่ง
เครื่องกรอง RO UP - 150 สามารถผลิตน้ำดื่มสะอาดบริสุทธิ์ได้ 150 แกลลอนต่อวัน
  • 201208-30-162015_Oz-0[1].jpg
   เครื่องผลิตแสงยูวี 6 วัตต์ หลอดยูวี ทำหน้าที่ผลิตแสงยูวีเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส พยาธิร้อยขา เชื้อรา ทำให้น้ำดื่มสะอาดปราศจากเชื้อโรค ดื่มได้ทันที ตัวกระบอ...
  • uvgen[1].png
   เครื่องผลิตแสงยูวี 8 วัตต์ UV Sterilizer หลอดแสงยูวี 8 วัตต์ ที่สามารถฆ่าเชื้อโรค เช่น จุลินทรีย์ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ทำให้น้ำดื่มสะอาด ปราศจากเชื้อโรค ดื่มได้ทันที ไม่ต้องต้มอ...
  • 15.jpg
   เครื่องผลิตแสงยูวี 15 วัตต์ เครื่องผลิตแสงยูวีสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่ม,น้ำใช้,อุตสาหกรรมอาหาร,เครื่องดื่ม,ระบบR.O water หลอดยูวี ทำหน้าที่ผลิตแสงยูวีเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำ ...
  • 15.jpg
   เครื่องผลิตแสงยูวี 20 วัตต์ เครื่องผลิตแสงยูวีสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่ม,น้ำใช้,อุตสาหกรรมอาหาร,เครื่องดื่ม,ระบบR.O waterหลอดยูวี ทำหน้าที่ผลิตแสงยูวีเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำ เ...
  • 15.jpg
   เครื่องผลิตแสงยูวี 30 วัตต์เครื่องผลิตแสงยูวีสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่ม,น้ำใช้,อุตสาหกรรมอาหาร,เครื่องดื่ม,ระบบR.O waterหลอดยูวี ทำหน้าที่ผลิตแสงยูวีเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำ เช...
Visitors: 56,876