ไส้กรองเซรามิคหัวเกลียว

ไส้กรองเซรามิคเกลียว
ไส้กรอง Ceramic "PETT" เกลียว B-A (ฝาส้ม) เป็นไส้กรอง ทำจากวัสดุเซรามิกขึ้นรูปมีลักษณะเป็นแท่ง
ทรงกระบอกสีขาว ด้านหนึ่งเป็นลักษณะมน อีกด้านหนึ่งเป็นฝาเกลียวสีส้ม สำหรับเชื่อมต่อกับกระบอกบรรจุแบบ Inline
  • ไส้กรองมีความพรุนประมาณ 0.3-0.5 ไมครอน
  • มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.0"
  • มีความยาวประมาณ 10"
  • ทำหน้าที่กรอง เศษฝุ่น ตะกอน ความขุ่น สารแขวนลอยขนาดเล็ก และแบคทีเรีย ที่ปะปนอยู่ในน้ำ 
Visitors: 58,111