ไส้กรองเมมเบรน 50 จีพีดี Ultratex

ไส้กรองเมมเบรน 50 จีพีดี Ultratex

ขนาดการกรองที่ละเอียดมากถึง 0.0001 ไมครอน จึงทำให้น้ำสะอาดบริสุทธิ์

ไส้กรองเมมบรน มีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อ พันรอบแกนกลางลักษณะ Spiral

 ขนาด 1.8" x 12"

* สำหรับ ระบบ Reverse Osmosis

* ผลิตจากวัสดุ Polyamide (PA) ทนต่อสารเคมีและการกัดกร่อน

*กรองละเอียดถึง 0.01 ไมครอน

 * กำลังการผลิต 50-100 แกลลอนต่อวัน

คุณสมบัติ : Reverse Osmosis เป็นการกรองโดยผ่านเนื้อเยื่อ Membrane ขนาดการกรองเล็กมากถึง 0.0001 ไมครอน จึงทำให้น้ำสะอาดและบริสุทธิ์

เป็นไส้กรองเมมเบรน ชนิด NF (Nanofiltration Membrane) แบบ Thin Film Composite ผลิตจากวัสดุ Polyamide (PA) มีลักษณะแผ่นเนื้อเยื่อเมมเบรน พันรอบแกนกลางลักษณะ Spiral ทำหน้าที่กรองสารละลายโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น หินปูน ออกจากน้ำ มีกำลังการผลิต 50-100 แกลลอนต่อวัน 

***************************************

 

ไส้กรองเมมเบรน 50 จีพีดี Hydromax 
*****************************************************

  • เมม50.jpg
   ไส้กรองเมมเบรน 50 จีพีดี Ultratex ขนาดการกรองที่ละเอียดมากถึง 0.0001 ไมครอน จึงทำให้น้ำสะอาดบริสุทธิ์ ไส้กรองเมมบรน มีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อ พันรอบแกนกลางลักษณะ Spiral ขนาด 1.8" x ...
  • เมม 75.jpg
   ไส้กรองเมมเบรน 75 จีพีดีULTRATEK Ultratek Membrane for R.O . System ไส้กรองคุณภาพผลิตจากวัสดุ โพลีเอไมด์ที่มีความเหนียว ซึ่งทำให้ทนทานและสามารถกรองสารละลายต่างๆที่อยู่ในน้ำได้ดี Ul...
  • 100 g.jpg
   ไส้กรองเมมเบรน 100 จีพีดี Ultratex ไส้กรองเมมเบรน แบรนด์ Ultratek รุ่น 100 GPD สำหรับ ระบบ รีเวอร์ส ออสโมซีส * ไส้กรองคุณภาพผลิตจากวัสดุ โพลีเอไมด์ที่มีความเหนียว ซึ่งทำให้ทนทานและ...
  • 150.jpg
   ไส้กรองเมมเบรน 150 จีพีดี Ultratex ไส้กรองเมมเบรน แบรนด์ Ultratek รุ่น 150 GPD สำหรับ ระบบ รีเวอร์ส ออสโมซีส * ไส้กรองคุณภาพผลิตจากวัสดุ โพลีเอไมด์ที่มีความเหนียว ซึ่งท...
  • อิน 4.png
   ไส้กรองน้ำอุตสาหกรรม Membranes Ultratek BW-4021 สำหรับ ระบบ รีเวอร์สออสโมซีล - ไส้กรองคุณภาพผลิตจากวัสดุ โพลีเอไมด์ที่มีคุณสมบัติ เหนียว ทนทานและสามารถกรองสารละลายต่างๆที่อยู่ในน้...
  • อิน 5.png
   ไส้กรองเมมเบรนอุตสาหกรรม RO Membrane Ultratex BW 4040 (E) รายละะเอียด ไส้กรองอาร์โอ (RO-membrane, Reverse Osmosis) Ultratek 2,200 GPD เป็นไส้กรองเมมเบรน ชนิด Reverse Osmosis แบบ Th...
  • อิน 5.png
   ไส้กรองน้ำอุตสาหกรรม Membranes ไส้กรองอาร์โอ (RO-membrane, Reverse Osmosis) Ultratex ขนาด 8"x 40" อัตราการการกรอง 10,500GPD เนื้อเยื่อเมมเบรน พันรอบแกนกลางลักษณะ Spiral ทำหน้าที่กร...
  • อิน 6.png
   ได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของน้ำดื่ม - NSF (National Science Foundation) รายละเอียด เป็นไส้กรองเมมเบรน ชนิด Reverse Osmosis เป็นแบบ Thin Film Composite ผลิตจากวัสดุ Polyami...
Visitors: 58,110