ไส้กรองเมมบรน 75 จีพีดี Ultratex

ไส้กรองเมมเบรน 75 จีพีดี  ULTRATEK

Ultratek Membrane for R.O . System ไส้กรองคุณภาพผลิตจากวัสดุ โพลีเอไมด์ที่มีความเหนียว ซึ่งทำให้ทนทานและสามารถกรองสารละลายต่างๆที่อยู่ในน้ำได้ดี Ultratek Membrane มีหลากหลายรุ่นและขนาดให้เลือกใช้ให้เหมาะกับการใช้งาน ไส้กรองเมมเบรน แบรนด์ Ultratek รุ่น 75 GPD สำหรับ ระบบ รีเวอร์ส ออสโมซีส

* ไส้กรองคุณภาพผลิตจากวัสดุ โพลีเอไมด์ที่มีความเหนียว ซึ่งทำให้ทนทานและสามารถกรองสารละลายต่างๆที่อยู่ในน้ำได้ดี

* ขนาด 1.8 " x 12 "

* กำลังการผลิต 75 แกลลอน ต่อวัน        

เป็นไส้กรองเมมเบรน ชนิด Reverse Osmosis แบบ Thin Film Composite ผลิตจากวัสดุ Polyamide (PA) มีลักษณะแผ่นเนื้อเยื่อเมมเบรน พันรอบแกนกลางลักษณะ Spiral ทำหน้าที่กรองสารละลายรวม (Total Dissolve Solids ,TDS) จากในน้ำ มีกำลังการผลิต 75 แกลลอนต่อวัน


  • เมม50.jpg
   ไส้กรองเมมเบรน 50 จีพีดี Ultratex ขนาดการกรองที่ละเอียดมากถึง 0.0001 ไมครอน จึงทำให้น้ำสะอาดบริสุทธิ์ ไส้กรองเมมบรน มีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อ พันรอบแกนกลางลักษณะ Spiral ขนาด 1.8" x ...
  • เมม 75.jpg
   ไส้กรองเมมเบรน 75 จีพีดีULTRATEK Ultratek Membrane for R.O . System ไส้กรองคุณภาพผลิตจากวัสดุ โพลีเอไมด์ที่มีความเหนียว ซึ่งทำให้ทนทานและสามารถกรองสารละลายต่างๆที่อยู่ในน้ำได้ดี Ul...
  • 100 g.jpg
   ไส้กรองเมมเบรน 100 จีพีดี Ultratex ไส้กรองเมมเบรน แบรนด์ Ultratek รุ่น 100 GPD สำหรับ ระบบ รีเวอร์ส ออสโมซีส * ไส้กรองคุณภาพผลิตจากวัสดุ โพลีเอไมด์ที่มีความเหนียว ซึ่งทำให้ทนทานและ...
  • 150.jpg
   ไส้กรองเมมเบรน 150 จีพีดี Ultratex ไส้กรองเมมเบรน แบรนด์ Ultratek รุ่น 150 GPD สำหรับ ระบบ รีเวอร์ส ออสโมซีส * ไส้กรองคุณภาพผลิตจากวัสดุ โพลีเอไมด์ที่มีความเหนียว ซึ่งท...
  • อิน 4.png
   ไส้กรองน้ำอุตสาหกรรม Membranes Ultratek BW-4021 สำหรับ ระบบ รีเวอร์สออสโมซีล - ไส้กรองคุณภาพผลิตจากวัสดุ โพลีเอไมด์ที่มีคุณสมบัติ เหนียว ทนทานและสามารถกรองสารละลายต่างๆที่อยู่ในน้...
  • อิน 5.png
   ไส้กรองเมมเบรนอุตสาหกรรม RO Membrane Ultratex BW 4040 (E) รายละะเอียด ไส้กรองอาร์โอ (RO-membrane, Reverse Osmosis) Ultratek 2,200 GPD เป็นไส้กรองเมมเบรน ชนิด Reverse Osmosis แบบ Th...
  • อิน 5.png
   ไส้กรองน้ำอุตสาหกรรม Membranes ไส้กรองอาร์โอ (RO-membrane, Reverse Osmosis) Ultratex ขนาด 8"x 40" อัตราการการกรอง 10,500GPD เนื้อเยื่อเมมเบรน พันรอบแกนกลางลักษณะ Spiral ทำหน้าที่กร...
  • อิน 6.png
   ได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของน้ำดื่ม - NSF (National Science Foundation) รายละเอียด เป็นไส้กรองเมมเบรน ชนิด Reverse Osmosis เป็นแบบ Thin Film Composite ผลิตจากวัสดุ Polyami...
Visitors: 58,111