น้ำยา Test Chlorine&PH

 ชุดน้ำยาทดสอบค่าคลอรีนและพีเฮช ความเป็นกรดด่าง ขนาดพกพา

 • ชุดทดสอบค่าคลอรีน ใช้ได้ทั้งกับสระน้ำ น้ำประปา น้ำเครื่องกรอง 
 • ใช้งานง่ายเพียงแค่หยดน้ำยาสำหรับวัดค่าลงในนตัวอย่างน้ำเพียง 2-3 หยด ถ้าน้ำมีคลอรีน น้ำยาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เข้มมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณคลอรีน สามารถดูค่าคลอรีนได้จากตารางเทียบสี
 • สามารถนำไปใช้ทดสอบดูคุณภาพน้ำจากเครื่องกรองว่าถึงเวลาเปลี่ยนไส้กรองคาร์บอนหรือยังได้อีกด้วย 
 • สำหรับสระว่ายน้ำ ชุดTester kit นี้สามารถบอกคุณได้ว่าในสระยังมีคลอรีนอยู่หรือไม่และมีมาก/น้อยเพียงใด รวมถึงค่าpH ความเป็นกรดด่าง      

  การวัดค่าคลอรีน

  1. เติมน้ำในสระว่ายน้ำ ลงในหลอด โดยตักน้ำที่ระดับความลึก 30-40 เซนติเมตร จากผิวน้ำ ลงในหลอดทดลองถึงขีดบน
  2. เติมน้ำยาหลอดสีเหลือง ลงในหลอดทดลองหลอดเหลือง 5-6 หยด
  3. ปิดฝาและเขย่าขวดสักระยะหนึ่ง
  4. เทียบสีที่ปรากฏบนหลอด บอกระดับของคลอรีน
   - ถ้าสีเหลืองออกมาได้ต่ำกว่าระดับขีด 1 แสดงว่า คลอรีนในน้ำน้อยเกินไป
   - ถ้าสีเหลืองออกมาได้ระดับเท่ากับ 1.5 แสดงว่า คลอรีนในน้ำระดับที่พอดี
   - ถ้าสีเหลืองออกมาได้ระดับสูงกว่า 3 ขึ้น เป็นระดับที่มคลอรีนในน้ำมากเกิน ให้ทำการเว้นการเติมคลอรีนจนกว่าค่าคลอรีนจะลดลงมาเหลือ 1.5PPM (ยกเว้น ซุปเปอร์คลอรีนควรอยู่ที่ 3 PPM)

   การวัดค่าpH
  1. เติมน้ำในสระว่ายน้ำ ลงในหลอด โดยตักน้ำที่ระดับความลึก 30-40 เซนติเมตร จากผิวน้ำ ลงในหลอดทดลองถึงขีดบน
  2. เติมน้ำยาหลอดสีแดง ลงในหลอดทดลองหลอดแดง 5-6 หยด
  3. ปิดฝาและเขย่าขวดสักระยะหนึ่ง
  4. เทียบสีที่ปรากฏบนหลอด บอกระดับของค่าpH กรด ด่าง
   - ถ้าสีที่ออกมาอยู่ในระดับ 7.4-7.6 แสดงว่า ค่ากรดด่างอยู่ในระดับกลาง ค่าpHน้ำในสระว่ายน้ำเป็นกลาง (ถ้าใช้คลอรีน 90% ควรให้อยู่ในระดับ 7.4 )
   - ถ้าสีที่ออกมาอยู่ในระดับ 7.8 หรือมากกว่า แสดงว่า ค่าpHในน้ำอยู่ในระดับเป็นด่าง ควรเติม กรดเกลือ 35% 1.2 กก. ทิ้งไว้2ชม. แล้วเช็คค่าpH อีกครั้ง หากยังสูงอยู่ให้เติมอีก 1 กก.
   จนกว่าค่าpH จะลงมาที่ 7.4-7.6
  5. ถ้าสีที่ออกมาอยู่ในระดับ 7.0 หรือต่ำกว่า แสดงว่า ค่าpHในน้ำเป็นกรดสูง ควรเติม โซดาแอส 1-2 กก. ทิ้งไว้2ชม. แล้วเช็คค่าpH อีกครั้ง หากยังสูงอยู่ให้เติมอีก 1 กก.
   จนกว่าค่าpH จะขึ้นมาที่ 7.4-7.6
   
  • 201208-30-162015_Oz-0[1].jpg
   เครื่องผลิตแสงยูวี 6 วัตต์ หลอดยูวี ทำหน้าที่ผลิตแสงยูวีเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส พยาธิร้อยขา เชื้อรา ทำให้น้ำดื่มสะอาดปราศจากเชื้อโรค ดื่มได้ทันที ตัวกระบอ...
  • uvgen[1].png
   เครื่องผลิตแสงยูวี 8 วัตต์ UV Sterilizer หลอดแสงยูวี 8 วัตต์ ที่สามารถฆ่าเชื้อโรค เช่น จุลินทรีย์ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ทำให้น้ำดื่มสะอาด ปราศจากเชื้อโรค ดื่มได้ทันที ไม่ต้องต้มอ...
  • 15.jpg
   เครื่องผลิตแสงยูวี 15 วัตต์ เครื่องผลิตแสงยูวีสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่ม,น้ำใช้,อุตสาหกรรมอาหาร,เครื่องดื่ม,ระบบR.O water หลอดยูวี ทำหน้าที่ผลิตแสงยูวีเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำ ...
  • 15.jpg
   เครื่องผลิตแสงยูวี 20 วัตต์ เครื่องผลิตแสงยูวีสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่ม,น้ำใช้,อุตสาหกรรมอาหาร,เครื่องดื่ม,ระบบR.O waterหลอดยูวี ทำหน้าที่ผลิตแสงยูวีเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำ เ...
  • 15.jpg
   เครื่องผลิตแสงยูวี 30 วัตต์เครื่องผลิตแสงยูวีสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่ม,น้ำใช้,อุตสาหกรรมอาหาร,เครื่องดื่ม,ระบบR.O waterหลอดยูวี ทำหน้าที่ผลิตแสงยูวีเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำ เช...
Visitors: 58,110