ไส้กรองอุตสาหกรรม RO Membrane Ultratex BW 4040 (E)

ไส้กรองเมมเบรนอุตสาหกรรม RO Membrane Ultratex BW 4040 (E)

รายละะเอียด

ไส้กรองอาร์โอ (RO-membrane, Reverse Osmosis) Ultratek 2,200 GPD เป็นไส้กรองเมมเบรน ชนิด 

Reverse Osmosis แบบ Thin Film Composite ผลิตจากวัสดุ Polyamide (PA) มีลักษณะแผ่น

เนื้อเยื่อเมมเบรน พันรอบแกนกลางลักษณะ Spiral ทำหน้าที่กรองสารละลายรวม (Total Dissolve Solids ,TDS) จากในน้ำ 

กำลังการผลิต 2,400 แกลลอน/วัน ไส้กรองมีขนาด 4" x 40" ใช้งานที่แรงดัน 225 psi (Test Condition)               ไส้กรอง มีความสามารถในการกรองได้ถึง 0.0001micron เทียบได้กับว่าเล็กกว่าเส้นผมคน ประมาณ 500,000เท่า เป็นระบบการกรองน้ำ ที่สะอาดที่สุดในปัจจุบัน

มีความสามารถในการกำจัดสารละลายต่างๆ ได้มากกว่า 99% สามารถกำจัดสารเคมี เชื้อไวรัส และสิ่งสกปรกต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ 

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 

- สามารถกรองสารละลายในน้ำได้ทั้งหมด 
- RO เมมเบรนมีความสามารถในการกรองถึง 0.0001micron 
- กรองสิ่งสกปรก และสารละลายในน้ำได้ถึง 99% 
- สภาพน้ำที่เหมาะสม : ทั้งน้ำประปา น้ำบาดาล และน้ำกร่อย 

*จัดได้ทั่วได้ทุกจังหวัด ขายทั้งปลีก - ส่ง *

 

Visitors: 58,111