ไส้กรองอุตสาหกรรม RO Membrane EMEM BW 4040 (E)

  • ได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของน้ำดื่ม 
  • - NSF (National Science Foundation) 
  • รายละเอียด
  • เป็นไส้กรองเมมเบรน ชนิด Reverse Osmosis
  • เป็นแบบ Thin Film Composite
  • ผลิตจากวัสดุ Polyamide (PA) 
  • มีลักษณะแผ่นเนื้อเยื่อเมมเบรน พันรอบแกนกลางลักษณะ Spiral
  • ทำหน้าที่กรองสารละลายรวม (Total Dissolve Solids ,TDS) จากในน้ำ
  • มีกำลังการผลิต 2,400 แกลลอนต่อวัน (ประมาณ 9,000 ลิตร)
  • ไส้กรองมีขนาด 4" x 40"
Visitors: 55,992