น้ำยา Antiscale สำหรับลดการตกตะกรัน ก่อนเข้าไส้กรองเมมเบรน ยี่ห้อ Floconplus

น้ำยา Antiscale สำหรับลดการตกตะกรัน ก่อนเข้าไส้กรองเมมเบรน ยี่ห้อ Floconplus

-สำหรับลดการตกตะกรันก่อนเข้าไส้กรองเมมเบรน

-บรรจุ 20 กก/แกลลอน

Visitors: 58,110