รวมอุปกรณ์ทุกชนิด

 ปุ่มกดจ่ายน้ำ

อุปกรณ์ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

 

 

 

                                                      ปุ่มกดเปิด - ปิด สำหรับเครื่องผลิตแสงยูวี

 

                                                                           ลูกลอยไฟฟ้า

 หัวจ่ายน้ำ Stainless เกลียวนอก 4 หุน

 หัวจ่ายน้ำ พลาสติก เกลียวใน  4หุน

 ไฟโชว์ สีแดง

 ไฟโชว์ สีเขียว

 Flow 300 CC 

Flow 500 CC

 อุปกรณ์เซฟตี้ ล็อคประตู้ ตู้น้ำหยอดเหรียญ

 ตัว T-WAY

 Ball Valve 3/4"

 Ball  Valve 1/4"

 ก๊อกตุ๊กตาถังแรงดัน

 จุกปิด Stainless เกลียวนอก 4

 จุกปิด พลาสติก เกลียวนอก  4 หุน

 สายน้ำดื่ม 2 หุน

 สายน้ำ 3 หุน

 

Visitors: 56,876