ชุดกรองตะกอนเบา (ไมโครฟิวเตอร์)

Housing แบบทึบสีขาว 10นิ้ว ท่อเข้า - ออก 2 หุน

 

HOusing แบบโปรงใส 10 นิ้ว ท่อน้ำเข้า - ออก 2 หุน

 

Housing แบบทึบสีขาว 10 นิ้ว ท่อน้ำเข้า - ออก 4 หุน

 Housing แบบทึบสีฟ้า 10 นิ้ว ท่อน้ำเข้า - ออก 4 หุน

 Housing แบบโปร่งใส 10 นิ้ว ท่อน้ำเข้า - ออก 4 หุน

 Housing แบบทึบสีฟ้า 10 นิ้ว ท่อน้ำเข้า - ออก 6 หุน

 Housing แบบโปร่งใส 10 นิ้ว ท่อน้ำเข้า - ออก 6 หุน

 Housing แบบทึบสีฟ้า 10 นิ้ว บิ๊กบลู ท่อน้ำเข้า - ออก 1 นิ้ว 

 

 Housing แบบโปร่งใส 20 นิ้ว ท่อน้ำเข้า - ออก 4 หุน

 Housing แบบทึบสีฟ้า 20 นิ้ว ท่อน้ำเข้า - ออก 4 หุน

 Housing แบบทึบสีฟ้า 20 นิ้ว ท่อน้ำเข้า - ออก 6 หุน

 Housing แบบโปร่งใส 20 นิ้ว ท่อน้ำเข้า - ออก 6 หุน

 Housing แบบทึบสีฝาฟ้าขาว 20 นิ้ว ท่อน้ำเข้า - ออก 4 หุน

 Housing แบบทึบสีขาว 20 นิ้ว ท่อน้ำเข้า - ออก 4 หุน

 Housing แบบทึบสีฟ้า 20 นิ้ว บิ๊กบลู ท่อน้ำเข้า - ออก 1 นิ้ว

Housing มีเฟรมตั้งพื้น แพ็คคู่  20 นิ้ว ท่อน้ำข้า - ออก 1 นิ้ว

 RO Membrane Housing 3"x12"

 RO Membrane Housing รุ่น HS - 18 (3012)

 เครื่องกรองน้ำเซรามิค เกลียว 2.5"

 เครื่องกรองน้ำเซรามิค เกลียว 4"

 

Visitors: 56,875