ก๊อกน้ำดื่มทุกชนิด

ก๊อกน้ำมือหมุน Unipure 2 หุน (1/4")

 

****************************

 ก๊อกน้ำมือปัด Unipure 2 หุน (1/4")

*********************

 ก๊อกน้ำมือกด Pett RX 2 หุน (1/4")

********************

 ก๊อกเครื่องกรองน้ำแร่สีครีมที่ล้อคเกลียวใหญ่

*******************


ก๊อกน้ำร้อน (เกลียวใน 4 หุน)                                        *******************

ก๊อกน้ำเย็น (เกลียวใน 4 หุน)

*******************

(ตู้น้ำเย็น) ก๊อกเกลียวทองเหลือง 4 หุน

*******************

 (ตู้น้ำเย็น) ก๊อกชุป พีวีซี 4 หุน 

**********************

 Divector Valve Pett YL รุ่น 170

**********************

 ก๊อกใบพัดทองเหลือง เกลียวใน 4 หุน

******************************

 ก๊อกแยกสามทาง เกลียวนอก  4 หุน

************************ฃ

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 55,992