ผลงานล่าสุด

ผลงานการติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ  ระบบ RO / น้ำแร่

 • ผลงานติดตั้ง / บริการเปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

  ติดตั้งและบริการเปลี่ยนสารกรองน้ำ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559
 • ผลงานการติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

  ผลงานติดตั้งเครื่องซักผ้า , เครื่องอบผ้า แบบหยอดเหรียญ เมืื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559
 • เครื่องอบผ้า

  เป็นครื่องอบผ้า มีปรับระดับการอบ 2 ระดับ
  ระบบป้องกันยับ
 • ติดตั้งระบบหยอดหรียญ

  ติดตั้งเครื่องซักผ้า พร้อมระบบกรองน้ำ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559
 • ผลงานการติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

  ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ พร้อมระบบกรองน้ำ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559
 • ผลงานการติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

  ติตดั้งเครื่องซักผ้า , ตู้น้ำหยอดเหรียญ , เครื่องกรองน้ำ ระบบหยอดเหรียญ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559
 • ผลงานการติดตั้งระบบหยอดเหรียญ

  ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ , เครื่องกรองน้ำ , ปั๊มบ้าน , ถังเก็บน้ำแกรนิต ครบเซต พร้อมใช้งาน เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2559
 • ผลงานการติดตั้งถังเก็บน้ำแกรนิต

  ติดตั้ง ปั๊มบ้าน , ถังเก็บน้ำแกรนิต ครบเซต พร้อมใช้งาน เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2559
 • ผลงานการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

  การติดตั้งเครื่องกรองน้ำ , ปั๊มบ้าน , ถังเก็บน้ำแกรนิต เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2559
 • ผลงานการติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

  ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
 • ผลงานการติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

  ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
 • งานบริการ

  งานบริการย้ายจุดติดตั้งเครื่องกรองน้ำ / เปลี่ยนสารกรองน้ำ พร้อมใช้งาน
 • ผลงานติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

  ย้าย/ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ/เปลี่ยนสารกรองน้ำ
 • ผลงานติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

  ผลงานติดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ที รีลวุ้ด เครื่องกรองน้ำ Stainless 304 24 นิ้ว ท่อน้ำ 2 นิ้ว เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559
 • ผลงานติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

  ผลงานติดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ที รีลวุ้ด เครื่องกรองน้ำ Stainless 304 24 นิ้ว ท่อน้ำ 2 นิ้ว เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559
 • ผลงานติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

  ผลงานติดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ที รีลวุ้ด เครื่องกรองน้ำ Stainless 304 24 นิ้ว ท่อน้ำ 2 นิ้ว เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559
 • ผลงานติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

  ผลงานติดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ที รีลวุ้ด เครื่องกรองน้ำ Stainless 304 24 นิ้ว ท่อน้ำ 2 นิ้ว เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559
 • ผลงานการติดตั้งระบบหยอดเหรียญ

  ผลงานติดตั้ง เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2559
 • ผลงานติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

  ผลงานติดตั้ง เครื่องกรองน้ำ Stainless 304 24 นิ้ว ท่อน้ำ 2 นิ้ว เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2559
 • ผลงานการติดตั้งเครื่องกรองน้ำไฟเบอรืกลาส

  ผลงานล่าสุดการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ และติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ระบบ RO
 • ผลงานการติดตั้งเครื่องกรองน้ำไฟเบอรื์ลาส

  ผลงานล่าสุดการติดตั้งเครื่องกรองน้ำแบบแพคคู่มากับตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
  การติดตั้ง่ชุดกรองตะกอน ทำให้ระบบไส้กรองภายในตู้น้ำตันช้าลงและทำให้คุณภาพน้ำสะอาดมากยิ่งขึ้น
 • ผลงานการติดตั้งระบบหยอดเหรียญแพคคู่มาพร้อมกับเครื่องกรองน้ำ

  ลผงานล่าสุดมาเป็นแพคู่สุดประหยัด ได้ระบบกรองตะกอนสิ่งสกรปกต่างๆ ก่อนเข้าตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
 • ผลงานการติดตั้งระบบหยอดเหรียญแพคคู่เครื่องกรองไฟเบอร์กลาส

  เป็นการกรองตะกอน ก่อนเข้าระบบภายในตู้น้ำ ทำให้ไส้กรองตันช้าลง คุณภาพดีมากยิ่งขึ้น
 • ผลงานติดตั้งเครื่องกรองน้ำแพคคู่ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

 • ติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

 • ติดตั้งแบบแพคคู่

  ติดตั้งแบบแพคคู่ สุดประหยัด
Visitors: 55,992