เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ Reverse OSmisis เพิ่มไส้กรองน้ำแร่

เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ Reverse OSmisis มีความละเอียดที่เล็กมากถึง 0.0001 Micron กำลังการผลิต 7-8ลิตรต่อชั่วโมง
มีทั้งหมด 6 ขั้นตอนในการกรอง
ขั้นตอนที่ 1. โพลีโพรพีลีน กรองสิ่งสกปรก เช่น ตะกอน สานแขวนลอย ทราย ที่ปะปนมากับน้ำ
ขั้นตอนที่ 2. ไส้กรองคาร์บล็อค เช่น กรอง กลิ่น สี คลอรีน ยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ สานอนินทรีย์
ขี้นตอนที่ 3. ไส้กรองเรซิ่น เช่น ขจัดคราบหินปูน และเพื่อลดความกระด้างของน้
ขั้นตอนที่ 4. ไส้กรองเมมเบรน หรือ รีเวอร์ออสโมซิส มีความละเอียดมากถึง 0.0001 ไมครอน จึงทำให้น้ำสะอาดบริสุทธิ์
ขั้นตอนที่ 5. Inline Post carbon เช่น กรองสารเคมีที่มีพิษต่อร่างกาย สารปรอท สารหนู กำจัดกลิ่นต่างๆในน้ำ
ขั้นตอนที่ 6. ไส้กรองแร่ธาตุ ปรับสภาพน้ำ ให้มีความเป็นด่าง เพิ่มแร่ธาตุ ที่จำเป็นต่อร่างกาย

Visitors: 41,934